Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 20:20, số lượt xem: 113

Rồi cầu một mai đêm
Anh ngồi viết cho em
Những đêm rằm trăng sáng
Gửi theo trăng lời thương
Rồi bao giờ thành chim
Mới có cánh bay đêm
Gặp em bên trời đó
Khỏi gom lời nhớ thương
Rồi tình thơ lòng anh
Dài dòng những đêm thanh
Nỗi lòng ghi trên đó
Em sẽ hiểu lòng anh
Một ngày mình quen nhau
Từng lời nói khi đầu
Trong lòng anh vẫn có
Ghi nhớ mãi ngàn sau