Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:10, số lượt xem: 95

Đếm lời thương bên người
Mình trao tặng nhau vui
Đôi lòng mình cần ấy
Đêm ngày cầu cho vui
Đếm tiếng Thủ Đức ơi
Gọi mãi rồi gọi hoài
Từng đêm anh vẫn gọi
Muốn cho tới tai người
Đếm tiếng lòng mong ơi
Tim đổ trong đêm mời
Tiếng lòng ước mơ đó
Cầu duyên tới ngày mai
Đếm đường sá xa xôi
Mấy ngàn dặm bên trời
Cầu biển nối bờ đó
Để đêm có em ngồi