Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:04, số lượt xem: 96

Đếm ngày tháng trôi đi
Ngồi đêm lạnh bờ mi
Ai vơi sầu chia gánh
Đếm anh ngồi đến khuya
Bao đêm buồn lạnh về
Ghi lên nhật ký đó
Anh vẫn đọc đêm mưa
Đếm từ ngày mình xa
Dù mấy năm mấy mùa
Lòng vẫn nhắc nhủ đến
Nhiều đêm thấy cay chua
Đếm ngày mình nói yêu
Gom hạt sương chiều đêm
Từng hạt gió khuya đến
Vẫn chẳng có bóng em