Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2018 21:03, số lượt xem: 164

Đêm đông lòng nhớ nhớ ơi
Đêm đông bạn với sương trời lạnh căm
Đêm đông lạnh giá gối chăn
Đêm đông thêm gió đến thăm lạnh lùng
Đêm đông phủ ngập lòng than
Đêm đông thêm thấy miên man nhớ người
Đêm đông ngồi ngó cuối trời
Đêm đông sương phủ bóng người nơi xa
Đêm đông ngóng ánh trăng tà
Đêm đông sương đổ loà xoà như mơ
Đêm đông ngồi xuống thẫn thờ
Đêm đông lòng thấy bơ vơ một mình
Đêm đông sợ phủ lời xin
Đêm đông lòng thấy chẳng im đêm nào
Đêm đông anh nhớ biết bao
Đêm đông tim đổ xôn xao nhớ người