Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2018 21:01, số lượt xem: 118

Đêm đông buồn lắm em ơi
Đêm đông mà vắng em ngồi bên anh
Đêm đông lạnh giá một thân
Đêm đông thì lại xuôi vần đã sang
Đêm đông mà thiếu bóng nàng
Đêm đông lòng thấy sấm vang gọi người
Đêm đông trắng xoá sương mời
Đêm đông chợt tỉnh đâu nơi ngó về
Đêm đông mà ngồi đến khuya
Đêm đông thêm thấy thiết tha duyên tình
Đêm đông lạnh giá con tim
Đêm đông mà lại xa em xa người
Đêm đông đứng đứng ngồi ngồi
Đêm đông sao biết đưa lời tới em
Đêm đông thêm tiếc thêm thèm
Đêm đông chỉ muốn có em bên người