Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2018 20:56, số lượt xem: 68

Lâu rồi ngày tháng mùa trôi
Lâu rồi anh vẫn đêm ngồi ghi thơ
Lâu rồi anh vẫn hằng mơ
Lâu rồi vẫn thấy dòng thơ đượm buồn
Lâu rồi vẫn nhớ từng đêm
Lâu rồi anh vẫn chẳng quên lời đầu
Lâu rồi lời hứa anh trao
Lâu rồi ngồi đêm biết bao tháng ngày
Lâu rồi anh vẫn ngồi say
Lâu rồi anh vẫn thương rầy tiếc em
Lâu rồi lòng vẫn khấn xin
Lâu rồi vẫn gửi lời thương đêm về
Lâu rồi mình vắng canh khuya
Lâu rồi dù vẫn chia nhau bến bờ
Lâu rồi anh vẫn hằng mơ
Lâu rồi anh vẫn trình chờ thương em