Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2018 22:00, số lượt xem: 132

Hãy tặng nhau mãi đừng quên
Để cho anh ngóng từng đêm gửi về
Duyên tình hãy để anh chia
Bao năm anh đã buồn khuya nhớ người
Mùa trôi ngồi ngó buồn ơi
Đôi mình thì vẫn xa xôi dặm đường
Nhiều lần đông đổ trời sương
Mình anh thì vẫn ngồi buồn ngóng sang
Thơ thẩn một tiếng tên nàng
Cho gọn thương nhớ đêm sang một người
Trà ly một chén anh ngồi
Dù trong lòng thấy sầu vơi một mình
Lòng anh vẫn có niềm tin
Mai ngày bên cạnh ấm yên khỏi chờ
Ngồi đêm quên cả tuổi thơ
Trong lòng chỉ thấy phút giờ mình xa