Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2018 21:57, số lượt xem: 163

Hãy tặng anh chút nụ cười
Để anh bên cạnh lòng người anh thương
Hãy tặng anh chút tình thương
Để anh đêm đến khỏi buồn thở than
Hãy tặng anh chút lòng đêm
Để anh giảm chút cơn thèm bơ vơ
Hãy tặng anh chút trong mơ
Để khỏi canh vắng thẩn thơ kiếm tìm
Hãy tặng anh chút tiếng tim
Để anh khỏi ngóng trôi chìm thời gian
Hãy tặng anh chút bóng nàng
Để anh đêm đến ngày sang khỏi buồn
Hãy tặng anh chút thương thêm
Để anh ngồi nhớ hình em đêm về
Hãy tặng anh chút nhớ khuya
Để lòng khỏi đổ cơn mưa nhớ nàng