Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2018 21:56, số lượt xem: 98

Đừng cho cách trở xa xôi
Đừng cho ngày ngắn đêm dài xa nhau
Đoạn buồn trôi chảy đã lâu
Mong mai bên cạnh có nhau vui cười
Xin cho đêm ngắn ngóng hoài
Xin cho giảm tiếng thở dài ngày đêm
Dù cho cách trở xa em
Đường đi hoang vắng vẫn thèm từng đêm
Yêu thương anh vẫn cầu xin
Cầu bên nhau đó anh đền lại cho
Em đừng buồn bã âu lo
Từng đêm lòng thấy chẳng thừa yêu nhau
Anh còn nhớ mãi ngày đầu
Anh còn ghi mãi thơ sầu nhớ nhung
Lòng anh vẫn đợi vẫn mong
Vẫn một lòng nhớ lòng mong bên người