Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2018 21:47, số lượt xem: 87

Khúc nào cũng lạnh từng đêm
Khúc nào cũng giống thuyền nan không bờ
Khúc nào cũng cầu xin mơ
Khúc nào cũng thấy bão mưa mịt mù
Khúc nào trăng tỏ đêm khuya
Khúc nào cũng thiếu chẳng thừa cho nhau
Khúc nào nghĩ tới ngày đầu
Khúc nào nghĩ tới như sầu mấy năm
Khúc nào nghĩ tới lời thương
Khúc nào chỉ thấy chuyện buồn chẳng vui
Khúc nào ngồi ngó khung trời
Khúc nào ngồi nghĩ chuyện đời mình đêm
Khúc nào ngồi viết thơ thương
Khúc nào thì vẫn nhớ em đêm về
Khúc nào không đổ bão mưa
Khúc nào trời sáng hồn về thăm em