Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2018 21:41, số lượt xem: 72

Đêm nào lòng vẫn như nhau
Khúc đời sao lại đớn đau từng ngày
Khúc đời này chẳng vui say
Khúc đời ngập nỗi thương rầy tiếc mong
Khúc đời mình vắng đêm nằm
Khúc đời anh muốn anh thăm bên đàng
Khúc đời đã mấy mùa sang
Khúc đời mà thấy nhớ nàng chẳng quên
Khúc đời lạnh giá như sương
Khúc đời sao lại thấy thương một người
Khúc đời cầu khấn bên người
Khúc đời ngồi ngó sương rơi qua mùa
Khúc đời sao có thiệt thua
Khúc đời sao thấy cay chua quá ngờ
Khúc đời phủ ngập bão mưa
Khúc đời để lại đêm thừa mình anh