Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2018 21:37, số lượt xem: 76

Đêm nào cũng thấy ngồi mơ
Đêm nào đã thấy sương thu đổ về
Đêm nào đã mấy mùa đi
Đêm nào cũng thấy lòng khuya gọi thầm
Đêm nào như ngóng như mong
Đêm nào cũng thấy trong lòng xôn xao
Đêm nào thương nhớ mình trao
Đêm nào lời hứa lời chào mình quen
Đêm nào anh cũng chẳng quên
Đêm nào mới được ấm yên đôi lòng
Đêm nào ngồi xuống sầu đông
Đêm nào như tiếc như cần bên nhau
Đêm nào ngồi ngó trời cao
Đêm nào cũng muốn gửi lời chào đi
Đêm nào cũng ngồi đến khuya
Đêm nào khi nhớ bờ mi lạnh sầu