Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2018 19:40, số lượt xem: 98

Chỉ xin sương vẽ bóng em
Chỉ xin được rõ trong đêm sương mù
Chỉ xin thấy rõ cả mơ
Chỉ xin cho gọn dòng thơ nhớ nàng
Chỉ xin một bóng một thương
Chỉ xin đêm đến đừng buồn như xưa
Chỉ xin cho gọn lời chờ
Chỉ xin cho thấy trong mơ em về
Chỉ biết lòng mình đổ mưa
Chỉ biết đêm đến đong đưa nhớ nàng
Chỉ biết một bóng anh thương
Chỉ biết đông tới phơi sương nhớ người
Chỉ biết xa nhau cuối trời
Chỉ biết đêm đến nhớ người biết bao
Chỉ biết gom tiếng xôn xao
Chỉ biết gom lại ghi vào dòng thơ