Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:51, số lượt xem: 164

Biết đêm lòng ngập tiếng sầu
Biết đêm lòng lại nhớ nhau chẳng ngừng
Biết đêm mây gió chập chừng
Biết đêm chẳng biết hồn ngừng đâu nơi
biết đêm xa vắng nhau rồi
Biết đêm thì vẫn mỗi người mỗi xa
Biết yêu sao có thiệt thua
Biết yêu sao lại trong mơ chẳng gần
Biết yêu sao sống một thân
Biết yêu lại thắp hương lòng nhớ nhung
Biết yêu một bóng xa xăm
Biết yêu một bóng bao năm vẫn chờ
Biết nhớ phủ ngập lòng khuya
Biết nhớ nhớ cả đường đi xa vời
Biết nhớ nhớ cả khung trời
Biết nhớ mới gọi em ơi từng ngày