Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 20:35, số lượt xem: 102

Lang thang với mối tình thơ
Ngồi ghi ngồi dệt nét thơ lạnh buồn
Bao mùa ngồi xuống cầu xin
Duyên tình cầu gặp ấm yên mai ngày
Không muốn ngồi xuống đêm say
Say đêm say trà ai hay lòng mình
Khúc đời trên nét thơ in
Đêm về chỉ có lời than từng ngày
Duyên tình không rượu mà say
Mong mong ngóng ngóng đâu đây chờ người
Mong sao cho gặp duyên đời
Mong sao để khỏi ngồi vơi đêm về
Mong sao khỏi lạnh bờ mi
Mong sao khỏi lạnh trà ly bên người
Mong sao trà có chủ ngồi
Mong sao đêm có đôi lời đùa vui