Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 21:50, số lượt xem: 144

Biết rồi đã mấy năm trao
biết rồi đêm đến trôi vào bến mơ
Biết rồi ngồi xuống đêm khuya
Biết rồi anh vẫn ngó về nơi em
Biết rồi từng trạm trôi đêm
Biết rồi anh vẫn chẳng quên bóng người
Biết rồi sương đổ mù trời
Biết rồi đường ngõ xa xôi bến bờ
Biết rồi đêm thiếu trăng khuya
Biết rồi đêm đến bão mưa phủ đầy
Biết rồi thấy lòng vẫn say
Biết rồi như thấy đêm ngày vẫn mong
Biết rồi một nén hương lòng
Biết rồi đêm xuống long đong qua bờ
Biết đêm trời lạnh trăng mờ
Biết đêm ngồi khấn phút giờ xa nhau