Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:40, số lượt xem: 182

Ai ngồi với chén trà vơi
Ai vui với bóng xuân trôi qua mùa
Ai ngồi đếm bước thẩn thơ
Ai ngồi đếm cả giấc mơ có nàng
Ai ngồi khoe với hạt sương
Ai ngồi ngồi ngó chuối đường đêm sang
Ai ngồi tô sắc bóng nàng
Ai ngồi thơ viết lang thang mấy mùa
Ai ngồi canh vắng đêm thưa
Ai ngồi thương nhớ đêm thừa xa nhau
Ai ngồi tô vẽ nét màu
Ai ngồi gom lại cho màu đừng phai
Ai ngồi đêm đến sáng ngày
Ai vun ai đắp cho đầy tình thương
Ai ngồi đếm hạt mưa đêm
Ai ngồi thương nhớ tới em từng ngày