Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:37, số lượt xem: 166

Tặng nhau tặng cả canh buồn
Tặng nhau chỉ có lời thương xa người
Tặng nhau từng bước nội trôi
Tặng nhau canh vắng đêm ngồi nhớ nhung
Tặng nhau cả tiếng lòng cần
Tặng nhau tặng cả mùa xuân vắng sầu
Tặng nhau lòng đổ cơn ngâu
Tặng nhau sao có tiếng sầu từng đêm
Tặng nhau ngồi ngó thu vàng
Tặng nhau tiếng lá thu sang rụng rời
Tặng nhau chẳng có tiếng cười
Tặng nhau ngồi xuống ngó trời trà ly
Tặng nhau lạnh giá dòng thơ
Tặng nhau tặng cả cơn mơ vắng nàng
Tặng nhau đêm đến ngày sang
Tặng nhau hạt gió hạt sương phủ mờ