Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:33, số lượt xem: 117

Mong sao đôi lòng mình vui
Mong sao lời hứa để đời chẳng quên
Mong sao mãi mãi có em
Mong sao lòng vẫn thương thèm tiếc nhau
Mong sao cách trở bao lâu
Mong sao năm đến mùa sầu trôi qua
Mong sao thương nhớ mặn mà
Mong sao lòng thiết lòng tha đừng mờ
Mong sao khi lúc thẩn thơ
Mong sao từng phút từng giờ khi xa
Mong sao vẫn gọn trong mơ
Mong sao lòng vẫn trình chờ yêu nhau
Mong cho ngày ngắn trôi mau
Mong cho lời hứa ban đầu mình trao
Mong cho nhiều lúc nghẹn ngào
Mong cho trong sáng đầy sao trên trời