Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:32, số lượt xem: 81

Bên trời lòng mãi cứ thương
Bên trời lòng thấy vần vương bóng người
Bên trời thương đã thương rồi
Bên trời xa đó lòng người vẫn thương
Mong sao cho gọn từng đêm
Mong sao cho nhớ đừng quên bóng nàng
Mong sao cho gọn mai sang
Mong sao mơ thấy bóng nàng từng đêm
Mong sao cho gọn thời gian
Mong sao hết tiếng thở than trong lòng
Mong sao hết hạt sương đông
Mong sao trời hết mưa dầm quanh năm
Mong sao một bóng đêm nằm
Mong sao cho có tiếng thăm từng ngày
Mong sao từng giấc mơ say
Mong sao tan lớp gió mây trên trời