Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:30, số lượt xem: 112

Bên trời đêm ngó chẳng vui
Bên trời như gọi hồn người từng đêm
Bên trời cho nhớ cho thương
Bên trời đêm tặng nỗi buồn mình hai
Bên trời anh nhớ đêm ngày
Bên trời anh vẫn cầu may được về
Bên trời ngõ nghẻo đường đi
Bên trời ai nặn bóng khuya xinh nàng
Bên trời sắc bóng điểm trang
Bên trời hồn thấy trôi sang từng ngày
Bên trời góc đó đâu đây
Bên trời sao lại thắm say bóng người
Bên trời ngập tiếng gọi mời
Bên trời in nét bóng người anh cưng
Bên trời trời nặn quá xinh
Bên trời để lại bóng hình đã quen