Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:24, số lượt xem: 101

Một mùa ngồi xuống bơ vơ
Một mùa ngồi xuống cầu mơ từng ngày
Một mùa lòng chẳng vui say
Một mùa lòng thấy đắng cay nhớ người
Một mùa xuân đến lá vui
Một mùa xuân đến hoa mời người thăm
Một mùa thấy lạnh đêm nằm
Một mùa xuân đến chẳng ai thăm mình
Một mùa xuân đến đã quên
Một mùa xuân đến chẳng mang em về
Một mùa hoa nở xuân khuya
Một mùa thấy sắc hoa về buồn tâm
Một mùa xa nhau chẳng gần
Một mùa mà chẳng ấm tâm ấm lòng
Một mùa như đợi như mong
Một mùa lòng thấy như trông chờ người