Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 20:32, số lượt xem: 88

Hồn trôi thơ thẩn đâu nơi
Nửa đêm ngồi xuống qua rồi chẳng hay
Ai khuyên ai nhủ đêm này
Ai giúp quét sạch áng mây trên trời
Vắng vắng lặng lặng đêm trôi
Cầu xin cầu khấn có người bên đêm
Im im tiếng gió ngoài thềm
Còn tiếng than thở qua đêm trong lòng
Bao cơn bao nỗi sầu đông
Một mình sinh sống xuôi vòng thời gian
Bờ môi bối rồi lầm than
Nỗi sầu nỗi lạnh từng đêm gọi mời
Ai cho mình một tiếng cười
Chẳng ai thương tiếc bên người có nhau
Chẳng ai hứa hẹn mai sau
Chẳng ai xây dựng bắc cầu yêu thương