Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:09, số lượt xem: 105

Dù xa dù tiếc em ơi
Dù buồn dù nhớ dù vơi từng ngày
Bóng em vẫn nhớ chẳng phai
Vẫn còn nhớ mãi đêm ngày trong tâm
Dù xa dù cách chẳng gần
Bến thương bờ nhớ lòng anh vẫn chờ
Xa nhau biền biệt sơn khê
Lòng anh chẳng chán chẳng chê bóng nàng
Mịn màng ngày xuống đêm sang
Anh yêu chỉ có một nàng mà thôi
Đôi mình cách biệt khung trời
Đông về chẳng gọi chẳng mời đổ sương
Dù đông trao cảnh đêm buồn
Xa nhau sương gợn lệ tuôn thành dòng
Dù sao lòng cũng vẫn mong
Từng trạm xao xuyến ngóng trông chờ nàng