Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:01, số lượt xem: 117

Xuân đến một cõi buồn tâm
Xuân đến ngồi xuống long lanh mắt buồn
Xuân đến nào có em bên
Xuân đến thêm để thương thèm tiếc mong
Xuân đến anh vẫn thương em
Xuân đến anh vẫn chẳng quên ngày đầu
Xuân đến mà vắng bên nhau
Xuân đến ai vẽ chung màu đêm sang
Xuân đến ai vẽ bóng nàng
Xuân đến ngồi uống trà hoang một mình
Xuân đến càng thấy lạnh lùng
Xuân đến càng thấy vắng tanh trong nhà
Xuân đến càng thấy xót xa
Xuân đến càng thiếu trăng tà tối đêm
Xuân đến ai vẽ bóng em
Xuân đến anh lại ngồi thương nhớ nàng