Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 21:00, số lượt xem: 99

Xuân nào cũng gọi tên em
Xuân nào cũng gửi lời thương qua bờ
Xuân nào lòng cũng ngóng chờ
Xuân đến thêm thấy bơ vơ nhớ người
Xuân đến chi nữa xuân ơi
Xuân đến rồi lại bỏ rơi bóng nàng
Xuân đến hoa lá điểm trang
Xuân đến mà lại để nàng xa anh
Xuân đến lòng lại lạnh căm
Xuân đến rồi lại bỏ xuân đi về
Xuân đến mang cả bão mưa
Xuân đến để lại đêm thừa xa nhau
Xuân đến mà chẳng phai màu
Xuân đến mang cả tiếng sầu tặng anh
Xuân đến chẳng có ai thăm
Xuân đến rồi lại đêm nằm mình anh