Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 20:52, số lượt xem: 101

Đêm thu gió lạnh ngập phòng
Lời hẹn lời hứa mấy năm anh chờ
Thơ thẩn mình vắng canh khuya
Chẳng ai qua lại cho nhờ đưa tin
Nửa đêm mình vắng mình anh
Lạnh lùng giường gối đêm nằm nhớ nhung
Mấy mùa đông lạnh từng năm
Hồn anh thì vẫn viếng thăm đêm về
Em đừng quên những đêm khuya
Em tìm em kiếm hồn về thăm em
Hồn anh đừng để lạc đường
Em bồng em ẵm em thương đêm về
Đừng để hồn lạnh giá khuya
Rồi trôi thơ thẩn đêm khuya một mình
Từng đêm anh vẫn cầu xin
Cách bờ xa lối cho im lòng chờ