44.00
21 bài thơ
Tạo ngày 21/03/2017 16:51, đã sửa 7 lần, lần cuối ngày 11/08/2017 20:28 bởi Bounthanh sirimoungkhoune, số lượt xem: 276
Tập thơ Thủ Đức tình xa dài 3312 câu thơ, viết trên dòng thơ đường luật 5. Tập thơ viết cho một cô em gái Võ Thị Mộng Thơ ở quận Thủ Đức, Việt Nam. Tập thơ được chia thành 21 phần.