Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2017 11:17, số lượt xem: 206

Ngẩng lên ngó bầu trời tìm trăng sao
Đêm nay về lòng em buồn biết bao
Ngó bầu trời mịt mù mây đen phủ
Chẳng tìm thấy một bóng ánh trăng sao

Đêm nay lòng đôi mình tìm lấy nhau
Đôi hồn xa lạnh lẽo đêm tối sầu
Đừng quên tìm lấy nhau từng đêm xuống
Đừng để quên rồi đôi mình xa nhau

Tìm lấy nhau cho gần gánh một màu
Tìm lấy nhau để thương để lo âu
Từng đêm xuống đêm về cạnh nhau ấy
Lo cho ngày cho đêm mình có nhau

Tìm kiếm duyên tình đời mình bên nhau
Đã hai năm đôi tim chung một màu
Đừng để xa xa nhau cho buồn ngóng
Tìm lấy nhau cho lòng gần gánh nhau

10:00 đêm 27.12.2015
tìm kiếm tới nhau cho gọn duyên đôi