Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2019 20:51, số lượt xem: 88

Tà dương ngày hôm nay
Hạt nắng vàng đẹp say
Lang thang bên ngoài ngõ
Bóng ai anh nhớ đây

Tà dương ngày hôm nay
Một mình sống tiếc thay
Chẳng ai bên cạnh bóng
Dạo bước bên đường say

Tà dương ngày hôm nay
Bóng anh đã đổ dài
Bên đường hoang vắng đó
Chỉ một mình anh thôi

Tà dương ngày hôm nay
Nắng chiều như trao lời
Đêm tối đen tới đó
Quay về ngồi nhớ ai

11.30 đêm 24.12.2016
buồn bên đường chiều hôm