Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2018 21:29, số lượt xem: 103

Soi ánh trăng tròn đẹp đêm nay
Vàng rơi từng hạt phủ bầu trời
Khắp miền trời xa mênh mông rộng
Toả ánh trăng thương phủ đêm dài

Soi ánh trăng vàng gợn bóng ai
Trà chén trăng khuya thầm tên hoài
Hỏi ánh trăng đêm cho tôi gửi
Tìm kiếm cho tôi một bóng người

Soi ánh trăng đẹp dài qua đêm
Sáng tươi từng hạt đổ xuống thềm
Chẳng vẽ bóng ai đêm nay đó
Cho tôi thấy rõ khỏi thầm thương

Soi ánh trăng tươi lòng buồn ơi
Soi cả cảnh tình hoang vu rồi
Soi cả cõi lòng thầm thương ngóng
Soi cả thời gian vẫn vắng người

10:05 đêm 24.08.2013
trong lòng thấy hoang vu đêm nay