Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2018 20:39, số lượt xem: 76

Nhức nhói nói sao đêm
Than với trăng xế rèm
Nhiều tuần không trăng đó
Lòng thêm nhớ thêm thèm

Nhức nhói khi xa em
Thơ thơ thẩn thẩn tìm
Thở dài qua đêm xuống
Buồn buồn ngó trời phương

Nhức nhói dài qua đêm
Rồi dài cả thời gian
Tiếng tim đổ đêm xuống
Ngồi buồn thêm nhớ em

Nhức nhói mối tình thương
Thêm nghĩ thêm lòng buồn
Dù nghĩ cũng như vậy
Sao ngó thấy trời phương

09.00 giờ đêm 09.11.2016
đêm buồn ngó khung trời thay người