Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2019 17:58, số lượt xem: 60

Đêm nay tiếng gió ầm
Đêm thu thấy buồn tâm
Một mình thơ thẩn ngóng
Ngó xuống vẫn một thân

Đêm nay gọi bao lần
Tiếng buồn buồn trong tâm
Từng tiếng tên em đó
Như trôi dài tháng năm

Đêm nay bầu trời thanh
Tiếng gió dài năm canh
Chen qua cửa sổ đó
Lạnh lùng một thân nằm

Đêm nay tiếng gọi em
Trôi nổi theo thu đêm
Gợn từng cơn lòng nhớ
Bơ vơ sống xa em

10.30 đêm 21.02.2017
buồn với đời sống cô đơn một mình