Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2019 19:52, số lượt xem: 68

Mây trời gió thổi đong đưa
Cành cây cỏ lá như thừa hỏi nhau
Trời thu đã đổ sương màu
Vầng trăng về ngủ canh thâu lạnh lòng
Thu về chẳng thấy trời trong
Miên man hình bóng trong lòng thiết tha
Sương thu trắng đổ mặn mà
Sương sao chẳng vẽ bóng xa đêm này
Cho anh được ngắm đêm say
Cho gọn lòng nhớ thương rầy tiếc nhau

07.50 đêm 19.01.2017
lòng muốn vẽ bóng người trong sương thu