Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2017 22:07, số lượt xem: 95

Hồn cuối thu lạnh dạt về đâu
Mấy ngày đông tới thêm buồn sầu
Ngồi ngó ánh sương vẽ trong mộng
Ngập phủ sương đêm thơ thẩn say

Đông này sắp tới trò chuyện ai
Hay để hạt sương rỏ hiên ngoài
Gửi hồn theo mây đường nào tới
Nơi có bóng em sương phủ rồi

08:10 đêm 28.05.2012
bên đường có bóng ai mà sương phủ mờ chiều nay