15.00
Đăng ngày 24/05/2017 23:00, số lượt xem: 137

Mang mang đêm buồn dài năm canh
Giấc ngủ từng đêm chẳng an lành
Chợt choàng canh đêm xao xuyến nhớ
Ngày phủ bão mưa lạnh lạnh tâm
Trôi trôi đêm đến một mình thân
Buồn buồn bờ môi phủ lời thầm
Lặng lẽ duyên hồng trong lòng đó
Vẫn ở phương xa mà chẳng gần
Thơ thơ thẩn thẩn trạm thời gian
Lạnh lạnh duyên tình những đêm mang
Đong đưa lòng đêm lời mong ngóng
Mà vẫn xa nhau tận bên đàng
Cầu cho một ngày ngày mai sang
Đừng mãi ngày mai rồi lỡ làng
Cầu một ngày mai rồi cũng đủ
Đừng nhiều ngày mai rồi sang ngang

09:00 đêm 24.05.2016
dù xa dù các trở cầu cho duyên bên cạnh người