Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 21:01, số lượt xem: 164

Quen nhau đêm đếm ngắm sao
Quen nhau như báo lòng đầy gian nan
Quen nhau thầm nhớ đêm hoang
Quen nhau chưa gặp gió sương mấy mùa
Quen nhau để lại cơn mưa
Quen nhau để lại sáng trưa ngóng chờ
Quen nhau trao giấc mộng hờ
Quen nhau trao cơn thẫn thờ qua đêm
Quen nhau giấc ngủ chẳng yên
Quen nhau để tặng mưa đêm trong lòng
Quen nhau ngày nhớ đêm mong
Quen nhau ngồi ngóng ngồi mong sáng chiều
Quen nhau thêm thấy thương nhiều
Quen nhau thấy vắng gió chiều mưa rơi
Quen nhau cách bóng xa người
Quen nhau nào biết đâu nơi gặp nàng

08:50 đêm 16.11.2012
quen nhau nào biết đâu nơi gặp nàng