Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 20:43, số lượt xem: 77

Quen nhau đã bao lâu
Ngồi đêm nhớ ngày đầu
Mỗi người mỗi xa đó
Chỉ trong lòng nhớ nhau

Quen nhau đã bao lâu
Thời gian như trôi mau
Đã mấy đông thăm đó
Đôi mình vẫn ngóng nhau

Quen nhau đã bao lâu
Đừng quên lời nói đầu
Anh còn in trên giấy
Ngồi đọc lạnh canh thâu

Quen nhau đã bao lâu
Dù xa nhau đêm sầu
Từng đêm mình vẫn có
Lời cưng quý trao nhau

10.30 đêm 12.10.2016
lời cưng quý trò chuyện từng đêm