Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 20:38, số lượt xem: 98

Phe phẩy cơn gió đưa
Hồn trôi cuối trời xa
Bầu trời thênh thang đó
Đường ngõ nào anh đi

Phe phẩy từng hạt mưa
Lăn tăn phủ đường đi
Ảo ảo đèn đường đó
Gợn lòng nhớ đêm khuya

Phe phẩy tàu lá ru
Đêm khuya tối mịt mù
Trôi xa cánh mộng đó
Lòng đêm vắng nhạt khu

Phe phẩy trong cơn mơ
Lất phất bóng ai chờ
Mờ mờ nhạt sương vẽ
Nhẹ nhẹ tiếng gọi chờ

10:30 đêm 04.05.2013
thơ đề khi đêm ngồi nhớ em