Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 20:46, số lượt xem: 100

Bầu trời thu mờ phủ bóng nàng tiên
Ngồi chờ ngóng đêm khuya thấy buồn thêm
Đã khuất bóng thu sang sương rơi phủ
Đêm buồn về ngồi ngóng thêm lòng phiền

Biết thu đến chẳng rõ hình bóng tiên
Sao ngồi ngắm đêm thanh cho lòng yên
Mùa thu nào cũng như mùa thu đó
Sương rơi đổ phủ trắng bầu trời đêm

Từng đêm ngóng đêm chờ ngồi ngắm tiên
Đường phố nào cũng mờ mờ bóng sương
Nhạt nhạt trời đêm khuya đường phố vắng
Sợ sương rơi phủ lòng phủ cả tiên

11:00 đêm 11.05.2014
ngó sương thu rơi đêm nay lòng nhớ ai