Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2016 18:09, số lượt xem: 168

Phải chăng lòng nhớ tới ai
phải chăng lòng vẫn đêm dài thầm tên
phải chăng đêm vắng cầu xin
phải chăng đêm xuống như in bóng người
phải chăng ngó lá thu rơi
phải chăng lòng thấy buồn vơi thu về
phải chăng lòng đổ bão mưa
phải chăng lòng thiếu lòng thừa lúc xa
phải chăng lạnh giá đêm khuya
phải chăng lòng thấy đêm thừa vắng em
phải chăng đêm gửi lời thăm
phải chăng trò chuyện từng đêm khi sầu
phải chăng lòng tiếc biết bao
phải chăng lòng thấy lo âu ngóng chờ
phải chăng vẫn gọn trong mơ
phải chăng lòng nhớ lòng chờ gặp nhau

08:00 đêm 20.12.2014
phải chăng trong lòng thương một người