Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 21:10, số lượt xem: 81

Phút gió phút lạnh phút đong đưa
Phút vấn phút vướng phút bão mưa
Phút xa phút gọi thầm thương ngóng
Phút vơi phút lòng những đêm khuya
Phút trao phút tặng nhau ngày qua
Phút in phút nhớ từng dòng thơ
Phút cách phút trở xa nhau ấy
Phút thương phút nhớ từng trạm ghi
Phút lo phút lắng sợ trôi xa
Phút cầu phút xin nén hương khuya
Phút mong phút ngóng từng trạm ấy
Phút vơi phút buồn lòng bơ vơ
Phút cầu phút xin đừng bão mưa
Phút tim phút đổ phút ngóng chờ
Phút ngồi phút ghi từng trạm xuống
Phút anh phút em bao giờ vừa

08:30 đêm 12.09.2013
ngồi nghĩ lại từng giờ phút quen nhau
và xa nhau thấy buồn