Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2017 20:26, số lượt xem: 89

Đêm nay sương trắng bầu trời
Cạn ly trà chén nhớ người đã xa
Tiếc thay vương nhớ bóng xưa
Bóng em xa mãi mấy mùa thời gian
Bầu trời mờ trắng sương ngàn
Ngóng em ngóng mãi tơ hồng đây đâu
Mong ngày bên bóng bên nhau
Lòng người sao thấy một màu nhớ thương
Xa nhau xa mãi thời gian
Đường đi ngõ ngẻo thở than mịt mù
Nén hương niềm vọng nhạt khu
Ngồi thêu ngồi dệt bao mùa ai hay

10:50 đêm 18.07.2013
ngồi khoe sương đổ đêm nay lòng thấy bơ vơ buồn