Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2017 11:43, số lượt xem: 98

Ngồi ghi lại nhớ lại từng dòng thơ
Lạnh lạnh trôi một thân cảnh vật vờ
Vừa ngồi xếp ngồi tô từng nét ấy
Đêm khuya về thêm thấy lòng đong đưa

Nhớ trong lòng nhớ ai cho đổ mưa
Mãi mãi in trong lòng nhớ đêm về
Cõi lòng gần thương xa bao mùa ấy
Lòng thêm thương thêm tiếc những đêm khuya

Nhớ trong lòng ai hiểu ngoài ra em
Anh gom lại ghi xuống dòng thơ đêm
Từng đêm về anh kiếm túi lòng ấy
Trong đó có đầy tên chỉ của em

Trong lòng buồn lòng nhớ mình đôi bên
Trong lòng cần lòng nhớ có mình em
Cầu trời trao duyên tình trao cho tới
Đừng xa xôi bên cạnh anh có em

08:30 đêm 03.11.2015
trong lòng anh lúc nào cũng có em bên