Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/11/2017 20:48, số lượt xem: 94

Lòng thấy nhớ biết bao
Dù cách trở nơi nào
Miền yêu thương đâu đó
Thơ thẩn từng đêm hao

Lòng chợt nhớ biết bao
Đường duyên số ngõ nào
Thời gian còn in vết
Số phận biết bao lâu

Lòng chợt thấy nôn nao
Xa nhau tận phương nào
Trao mùi lạnh đêm vắng
Cơn chờ ngóng nói sao

Lòng thương tiếc đêm nào
Thầm thương gọi bao lâu
Gửi theo trời mây gió
Đêm thanh nhớ thêm sầu

07:50 đêm 07.05.2013
chìều nay lòng nhớ em, ngó chân trời hoang