Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2017 20:50, số lượt xem: 178

Dòng thơ nào đêm ấm áp vui
Sông lũ từng đêm trong lòng người
Ai vẽ bức tranh trong cơn mộng
Đêm buông trôi mãi thời gian ơi

Dòng thơ từng đêm vất vả ơi
Sao vẫn trôi mãi trong đêm dài
Hồn ai rơi rụng trên sông mộng
Lặng lặng ngóng mong nhớ nhớ hoài

09.45 đêm 26.03.2012
những chuyện vất vả lòng
ghi xuống dòng thơ