Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 20:20, số lượt xem: 173

Ngồi nhớ lại ngày qua sanh ở Lào
Canh thân bỏ ra đi biết nói sao
Rừng núi nào xanh tươi chắc còn đó
Nhiều khi nhớ lạnh lòng buồn biết bao
Sông suối dài trong veo vương ánh sao
Đã vắng xa giọng nói đôi lời chào
Mùi món ăn đôi khi còn vương nhớ
Hình ảnh xưa vẫn gọn trong chiêm bao
Nhiều đêm khuya thơ thẩn giấc mơ nào
Chợt choàng giấc thì thầm miền đất cao
Ước vọng khi một ngày về thăm viếng
Nước Lào anh sanh đẻ giờ ra sao

10:00 đêm 01.05.2014
đêm nay ngồi nhớ nước Lào, sanh đẻ và bỏ đi quá lâu