Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/08/2019 19:54, số lượt xem: 51

Nhớ ghi ngày quen nhau
Nhớ tiếng nói ngày đầu
Chẳng mờ như sương đó
Vẫn đậm đà thương nhau

Nhớ ghi đã bao lâu
Đêm về vẫn bên nhau
Chia sầu chia vơi đó
Cầu thương mãi ngày sau

Nhớ ghi đêm lạnh thâu
Trắng sương phủ một màu
Ngồi ghi dòng thơ ấy
Nhắc nhủ mình bên nhau

Nhớ ghi mình yêu nhau
Đừng để cho phai màu
Dù đường hoang phố vắng
Đừng quên gọi tên nhau

08.00 đêm 27.01.2017
nhớ ngày mình quen dù bao lâu