Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/07/2017 20:49, số lượt xem: 129

Đèn đường phủ bóng đêm sương
Mờ mờ cảnh vật thêm buồn nhớ em
Hạt sương chẳng vẽ trong đêm
Chỉ biết ngồi ngóng chờ thương bóng người

Đèn đường phủ bóng đêm sương
Bóng ai để lại cho vương trong lòng
Dạo bước đêm vắng cầu mong
Đêm nay thơ thẩn trong lòng nhớ em

10:05 đêm 10.05.2012
chợt nhớ một bóng xưa đã quen