15.00
Đăng ngày 23/06/2017 22:22, số lượt xem: 120

Nhẹ nhẹ cơn gió chiều nay
Lang thang cơn nhớ đâu đây bao mùa
Nhẹ nhẹ cơn gió đêm khuya
Bên đường xào xạc gió đùa lá thu
Nhẹ nhẹ từng tiếng chào đi
Chờ mùa xuân tới lá về viếng thăm
Nhẹ nhẹ từng hạt mưa đêm
Nghe tiếng lòng đổ thầm thương tới người
Nhẹ nhẹ từng tiếng trên môi
Thì thầm từng tiếng gọi mời gửi đi
Nhẹ nhẹ từng tiếng trong mơ
Chờ tin chờ ngóng bao giờ gặp nhau

09:30 đêm 13.01.2014
thì thào trên môi tiếng thầm gọi em đêm nay